Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

espa