Γραφείου Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Αγγελίες Εργασίας.

Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

espa