mke logo asoe logo asoe logo asoe logo

Σύνδεση

Συνδεθείτε με το λογαριασμό που σας δημιούργησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δηλώστε συμμετοχή στις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ.

Παράδειγμα ονόματος χρήστη:

  • για το φοιτητή: p1234567
  • για την εταιρεία: abc@company

Στοιχεία Λογαριασμού

Υπενθύμιση στοιχείων εισόδου