Σύνδεση

Συνδεθείτε με το λογαριασμό που σας δημιούργησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δηλώστε συμμετοχή στις δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Παράδειγμα ονόματος χρήστη:

  • για το φοιτητή: p1234567
  • για την εταιρεία: abc@company

Στοιχεία Λογαριασμού

Υπενθύμιση στοιχείων εισόδου